Sitar Siva Ramakrishna Rao - Sitarist and Composer

INDIA
  Adambakam fine arts
  Adyar music college [Chennai]
  Andhra music Academy [Vizag]
  Anusham chamber concerts [Chennai]
  Arangham trust [Chennai]
  Bharat cultural integration Committee[Chennai]
  Bharath Kalachar Chennai
  Bharathiya vidya bhavan [ chennai]
  BTM cultural centre [ Bangalore]
  carnatica organization [Chennai]
  Chidambaram Temple festival
  Dasara Festival [Vijayawada]
  Gayan Samaj [Chinthamani]
  Hamsadwani sabha [Chennai]
  Kalarasana [Chennai]
  Madambakam academy of fine arts [Chennai]
  Madras kaliBari
  Mylapore fine arts
  Nadaranjani sabha [Bangalore]
  Rajalakshmi fine arts [ coimbatore]
  Rasika fine arts [Chennai]
  RasikaRanjani sabha Kolkata
  S.V. College of music & Dance, T.T,D.[Tirupathi]
  Russian hall [Trivandrum]
  Narada gana sabha [karur]
  saint Thyagaraja Aradhana Thiruvaiyaru.
  Samayapuram temple festival.
  Sangitha vidwath sabha [kakinada]
  Sapthaswaram music academy [Karaikal]
  sarvani sangeetha sabha [chennai]
  shastreeya sangeetha sabha [karkalla]
  Siva foundation [Chennai]
  South Indian social cultural Academy [Chennai]
  Spirit of unity concerts [Delhi]
  SRA KOLKATA.v
  Sri Bhagawath Sewa Mandali [KGF]
  Sri Kanaka Durga Malleshwara devasthanam
  Sri Kanchi kamakoti peetam [Kanchipuram]
  Tamilnadu eyal isai nataka manram
  Unwind centre [Chennai]
  Vanimahal Thyagha Brahma Gana Sabha [Chennai]
  Vipanchi music festival [Chennai]
   
INTERNATTIOAL
  Atma centre [ Avignon ] france
  Bharathiya vidya bhavan [ London]
  café Satellit [Association of world music]
  ceylon sports club [Singapore]
  Deutsch –indischen gesellscaft
  France cultural radio [paris guimet]
  Indian Adademy of south Africa[Durban]
  Indian arts circle [Kuwait]
 

La communaaute’ indienne [Geneva]

  Le magasin  chamane [Dijon]
 

Mahamela festival [Singapore]

  Mahathma Gandhi Institute [Mauritious]
  Mainz [Germany]
  Melbourne arts festival [Australia]
 

OPERA THE LILLE [FRANCE]

  Polygone et a’1’ association [Grenoble]
  Rotary club of Colombo [srilanka]
  Singapore arts festival [Singapore]
  Singapore fine arts
  Tamil league [Mauritious]
 

Theartre Du Jour [france]

 

Triveni organization [Paris]

   

 

 

 
website designed by pyarilal | 94441 69938 | adomac@gmail.com